Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Algemene Raadscommissie

maandag 21 juni 2021

19:30 - 22:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
Dhr. H. Visser
Toelichting

Algemene Raadscommissie

Uitzending

Agendapunten

Aan de concept-agenda voor vanavond is een extra raadsvoorstel toegevoegd op maandag 14 juni 2021. Het raadsvoorstel heeft betrekking op het vaststellen van het bestemmingsplan voor Grindweg 192A, zie agendapunt 10.
Aan de leden van de algemene commissie wordt de vraag voorgelegd of zij kunnen instemmen met de concept-agenda.

Op maandag 14 juni 2021 is bijgaand raadsvoorstel door het college van B&W overgedragen aan de raad.
Vanuit het college van B&W is het voorstel om bijgaand raadsvoorstel te agenderen voor de algemene commissievergadering van 21 juni 2021 en de raadsvergadering van 28 juni 2021. Vanwege het late overdrachtsmoment is het raadsvoorstel niet opgenomen op de conceptagenda van 21 juni 2021, welke gepubliceerd is in de krant de Stellingwerf. De leden van de agendacommissie hebben aangegeven geen bedenkingen te hebben ten aanzien van voornoemd college verzoek.

Bij het vaststellen van de agenda, agendapunt 2, wordt aan de leden van de agendacommissie de vraag voorgelegd of zij kunnen instemmen met het verzoek van het college om het raadsvoorstel al dan niet te agenderen voor de algemene commissievergadering van 21 juni 2021.