Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente Weststellingwerf. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders vormen samen het gemeentebestuur.


De gemeenteraadsleden vertegenwoordigen de bevolking. Ze worden om de 4 jaar gekozen door de inwoners tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Elke fractie telt één of meerdere duo-commissieleden. De duo-commissieleden zijn aanwezig bij de Algemene Commissievergaderingen.

De medewerkers van de griffie zorgen dat de raadsvergaderingen en raadscommissies goed kunnen verlopen.


De griffier verzamelt alle stukken en zorgt dat deze vergaderstukken op tijd gepubliceerd worden. Daarnaast ondersteunt de griffier de raadsleden bij het opstellen van voorstellen, moties en verordeningen.

De agendacommissie ondersteunt de gemeenteraad. De agendacommissie verzorgt de voorbereiding van de concept-agenda van de algemene commissievergaderingen en de vergaderingen van de gemeenteraad.


Het college van burgemeester en wethouders stuurt alle voorstellen waarover een raadsbesluit gewenst is naar de agendacommissie. Zij toetst deze voorstellen op volledigheid. De agendacommissie doet een voorstel aan de Algemene Commissie over de ingediende raadsvoorstellen en hoe deze stukken behandeld kunnen worden: als hamerstuk of bespreekstuk.


De agendacommissie bestaat uit de voorzitters van de algemene commissie. De griffier of diens plaatsvervanger heeft een adviserende stem.

Het presidium ondersteunt de gemeenteraad. Het presidium bestaat uit de voorzitters van de fracties die in de gemeenteraad zitting hebben.


Het presidium heeft drie adviseurs: de burgemeester, de griffier en de gemeentesecretaris.
Voorzitter van het presidium is de fractievoorzitter van de grootste in het presidium aanwezige fractie. De vergaderingen zijn besloten.


De taken van het presidium richten zich vooral op het bespreken van procedurele en organisatorische zaken van de raad en de raadsleden.